Technologie

TECHNOLOGIE A PROCES VÝROBY JEŘÁBŮ ADAMEC CRANE SYSTEMSNa základě poptávky a zadaných vstupních informací je zákazníkovi předložena nabídka včetně podrobné technické specifikace, která je vypracována bezplatně. Zadání parametrů pro váš jeřáb je možné prostřednictvím našeho poptávkového formuláře, e-mailem či telefonicky. Po odsouhlasení či případných úpravách, provedených v souladu s přáním zákazníka, se nabídka finalizuje. Následuje vytvoření podrobné projektové dokumentace, která je před začátkem výroby předložena zákazníkovi ke schválení.

V průběhu výroby jeřábu je zákazníkovi na jeho přání a na základě předchozí domluvy umožněno provádět zákaznický audit výroby nebo si určit vlastní dozor za účelem kontroly a fyzického převzetí (není to však nutností). Každá zakázka má sestaven podrobný časový harmonogram všech fází výroby, jehož dodržování se průběžně kontroluje tak, aby nedocházelo k prodlevám s dodáním. Všechny procesy probíhají v souladu s ISO 9001.

SVAŘOVÁNÍ

  • Svařování je prováděno dle ČSN EN 1090-2, EXC 3
  • Stupeň jakosti svarů odpovídá ČSN EN ISO 5817B
  • Svařování provádějí výhradně zkušení svářeči s kvalifikací dle EN 287-1
  • Metody svařování odpovídají EN ISO 4063 - M 135, 138, 111
  • Automatické svařování provádíme dle ČSN EN 1418-135-121

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Úprava povrchů našich jeřábů a jeřábových drah je prováděna nejprve technologií průběžného tryskání, následně je aplikována důkladná a spolehlivá antikorozní ochrana vysoce kvalitními nátěrovými systémy. Tímto způsobem je zajištěna ochrana jeřábu proti nepříznivým vlivům v jakémkoli prostředí (např. slaná voda/mořské prostředí, vysoká vlhkost, chemické prostředí apod.)

ELEKTROINSTALACE

  • Pro naše jeřáby a podélné napájení používáme kabelové vlečky vysoké kvality firmy Conductix-Wampfler.
  • Veškeré elektroinstalace provádí naši odborní pracovníci s předepsanou certifikací.
  • Veškeré funkční části elektroinstalace jsou před uvedením do provozu vždy pečlivě otestovány.

MONTÁŽ A REVIZE JEŘÁBŮ

Montáž našich jeřábů probíhá za účasti kvalifikovaných revizních techniků se specializací na zdvíhací zařízení a elektro. Každá instalace je zakončena zatěžkávací zkouškou a následným vystavením protokolu o individuálním vyzkoušení a revizní zprávy elektro. Předávací dokumentace je zpracovaná v souladu s ČSN/ISO a zahrnuje návod k údržbě, obsluze a provozování zařízení včetně předepsaných inspekcí a servisních prohlídek.

SERVIS

Po předání zařízení poskytujeme všem svým klientům podporu a záruční servis jeřábů a jeřábových drah, a to prostřednictvím sítě našich servisních středisek rozprostřené po celé ČR a EU.


SVAŘOVÁNÍ KRABICOVÝCH NOSNÍKŮ A PROFILŮ PŘI VÝROBĚ MOSTOVÝCH JEŘÁBŮ

Ke svařování krabicových nosníků a i jiných profilů mostových jeřábů, jeřábových drah používáme speciální svařovací techniku tzv. svařování pod tavidlem.

Tato metoda patří k vysokovýkonnému automatickému obloukovému svařování používaná především pro svařování ocelových svařenců dlouhými a nepřerušovanými svary.Technologie