JEŘÁBOVÉ DRÁHY

PROVÁDÍME KONTINUÁLNÍ VÝZKUM STATICKÝCH METOD A POSTUPŮ PŘI NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ VČETNĚ JEŘÁBOVÝCH DRAH.

Konstrukce jeřábových drah

Jeřábové dráhy jsou určeny pro pojezd manipulační techniky. Jsou zpravidla tvořeny nosníkem jeřábové dráhy s navařenou kolejnicí. Dráha je charakterizována únosností a tzv. modulem (podélnou vzdáleností podpor). Pro větší nosnosti, od cca 100 t, může být kolejnice samostatná, uchycená na jeřábovou dráhu přes rektifikovatelné podložky. Každá jeřábová dráha podléhá návrhu podle aktuálně platného Eurokódu a po její instalaci musí být geodeticky zaměřena. Její tvar musí splňovat platné normy.

Výzkumu dimenzování jeřábových drah se Ing. Josef Musílek, Ph.D. podrobně věnoval ve své disertační práci na FSV ČVUT.

Typy jeřábů a klíčové produkty