JEŘÁBY DO VÝBUŠNÝCH PROSTŘEDÍ

JEŘÁBY DO PROVOZŮ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU

Speciální manipulační technika

Nevýbušné jeřáby – Ex – jsou speciálním provedením mostových nebo podvěsných jeřábů pro provoz ve výbušné atmosféře. Technologie ochrany proti explozi je od nejpovolanější firmy na světovém trhu, firmy Stahl. Kromě platných bezpečnostních směrnic souvisejících s ochranou proti výbuchu STAHL CraneSystems splňuje evropskou normu ATEX. Od roku 2010 jsou výrobky rovněž certifikovány v souladu s mezinárodně vyhledávaným IECEx systémem.

Jeřáby do výbušných prostředí

Jeřáby mohou být dodány i do výbušných prostředí například lakoven, přečerpávacích plynových stanic, do prostředí s nebezpečím výbuchu prachu a podobně. Stahl CraneSystems je světovým lídrem ve vývoji a v dodávkách nevýbušných (Ex) zdvíhacích zařízení.
Jeřáby v nevýbušném provedení se používají v mnoha odvětvích: v chemickém a petrochemickém průmyslu, v těžbě, výrobě energie, potravin a léčiv.

Vývojem jeřábových komponentů s ochranou proti výbuchu se společnost STAHL CraneSystems zabývá již od roku 1926. Významně přispěla k úspěchu celého průmyslového odvětví a k nastavení současných průmyslových standardů. To vše i díky svému vlastnímu základnímu výzkumu, špičkovému oddělení výzkumu a vývoje a nespočtu technických inovací v oblasti jeřábových technologií.

Více o ochraně ve výbušném prostředí si můžete přečíst zde.

Typy jeřábů a klíčové produkty