Ismet Běhařovice

Nový mostový jeřáb ACS-5t/6,6m pro obsluhu impregnační linky

Do nové přístavby haly v Běhařovicích jsme instalovali jednonosníkový mostový jeřáb, který je využíván pro obsluhu kotle k vakuové impregnaci vinutí cívek až do hmotnosti 5 t a jejich následnou manipulaci při skladování či expedici. Jeřáb pojíždí ve výšce 4 m po námi dodané dráze délky 10 m, uložené na kotvených ocelových sloupech, rovněž naší výroby. Kladkostroj je schopen i práce pod úrovní podlahy, díky optimálně zvolenému zdvihu.

U této zakázky měla podstatný význam včasná součinnost mezi projektanty stavby a našimi konstruktéry již v předrealizační fázi výstavby haly. Díky tomu se podařilo docílit několika konstrukčních specifik, jejichž provedení by v opačném případě bylo velmi komplikované se zvýšenými náklady. Jedná se především o uložení konců obou větví jeřábové dráhy v nikách štítové zdi haly, do kterých byly v předstihu zabetonovány ocelové plotny v potřebné výšce. Dále provedení bočního kotvení sloupů jeřábové dráhy do obvodového ztužujícího věnce z železobetonu, jehož umístění bylo iniciováno přímo pro tento účel. Přikotvení sloupů by jinak bylo velice složité vzhledem k tomu, že konstrukce haly je stěnová, zděná z cihelných bloků. Pata sloupů byla projektována pod úroveň čisté výšky podlahy, čímž bylo možné skrýt konstrukci okolí paty sloupu do podlahy a přispět tak k uživatelskému komfortu.

Včasná kooperace s dodavatelem jeřábu tak přináší řadu výhod promítnutých do vhodného konstrukčního provedení, nákladů spojených s výstavbou a bezproblémového užívání jeřábu.

Ismet Běhařovice