AUTOMOTIVE LIGHTING, JIHLAVA

Komplikovaná konstrukce a montáž ve velmi ztížených podmínkách jeřábu ACS-20t/17,1m s bezpečnostním systémem ve firmě Automotive Lighting s.r.o.

Nahrazení starého 16t jeřábu novým 20t jeřábem včetně jeřábové dráhy 36,9m ve firmě Automotive Lighting s.r.o., jež je největším producentem automobilových světlometů v Evropě, bylo od počátku realizace výzvou, která vyžadovala maximální nasazení všech oddělení naší firmy. Vzhledem k požadavkům, bylo nutné použít komplikovanou konstrukci jeřábu se sníženou výškou.

Návrh jeřábu ale nebyl jediným oříškem. Obtížnost montáže v prostoru, zastavěném lisy, prověřila schopnosti a zkušenosti manažera montáží Ing. Hlaváčka i jeho kolegů. I přes velmi krátký na zdvih, dojezd ale také samotné rozměry jeřábu dodací termín a náročné podmínky však byla instalace jeřábu, který slouží k manipulaci s lisovacími formami, zdárně dokončena.

Za zmínku stojí také instalace bezpečnostního systému jeřábu, který zabraňuje kolizi obsluhy lisu nacházející se na obslužné plošině s pohybujícími se částmi jeřábu pomocí scanneru plochy, umístěného na jeřábu.

AUTOMOTIVE LIGHTING, JIHLAVA