DALŠÍ DODÁVANÉ TYPY JEŘÁBŮ

Jsme schopni dodat také jeřáby konzolové, jež jsou uchyceny např. na sloupu haly, nebo jeřáby sloupové, které se skládají ze sloupu, na kterém je otočné rameno s kladkostrojem poháněné buď ručně, nebo elektricky.

Pro otočný jeřáb je nutné zajistit dostatečnou únosnost v patě sloupu vyvolanou odpovídajícím momentem a posouvající silou, jež zpravidla vyžaduje výstavbu základu. Provozní podmínky často vyžadují individuální řešení jeřábů. Používají se například mostové jeřáby tandemové (zdvojené), s jedním nebo dvěma kladkostroji, jeřáby, které se samy zvládnou vyhnout různým překážkám, s koordinovanou funkcí, nebo samozřejmě také jeřáby určené pro venkovní použití bez ohledu na počasí.

Typy jeřábů a klíčové produkty