czech english japanese

DALŠÍ DODÁVANÉ TYPY JEŘÁBŮ

Jsme schopni dodat také jeřáby konzolové, jež jsou uchyceny např. na sloupu haly, nebo jeřáby sloupové, které se skládají ze sloupu, na kterém je otočné rameno s kladkostrojem poháněné buď ručně, nebo elektricky.

Pro otočný jeřáb je nutné zajistit dostatečnou únosnost v patě sloupu vyvolanou odpovídajícím momentem a posouvající silou, jež zpravidla vyžaduje výstavbu základu. Provozní podmínky často vyžadují individuální řešení jeřábů. Používají se například mostové jeřáby tandemové (zdvojené), s jedním nebo dvěma kladkostroji, jeřáby, které se samy zvládnou vyhnout různým překážkám, s koordinovanou funkcí, nebo samozřejmě také jeřáby určené pro venkovní použití bez ohledu na počasí.

Typy jeřábů a klíčové produkty