Měření tuhosti nárazníků v laboratoři ČVUT Praha

Nárazníky si necháváme vyrábět na zakázku dle námi stanovených rozměrových a tuhostních charakteristik. Zkoušky byly prováděny na nově instalovaném měřicím zařízení Shimadzu v laboratoři ČVUT. Vlastní měření prováděl doc. Ing. Michal Jandera, Ph.D. Analýzu dat a implementaci do vlastního systému navrhování jeřábů Crane 4 provedl Ing. Josef Musílek, Ph.D. a Ing. David Adamec.

Cílem naší firmy je navrhovat jeřábové konstrukce, které budou hospodárné a budou zároveň splňovat platné technické normy a předpisy. Snahou je proto zpřesňovat statické výpočty, které nejlépe vystihnou skutečné statické působení konstrukce v mezních stavech. Za tímto účelem jsme provedli toto měření tuhostních charakteristik nárazníků, které společně s dalším vývojem přispěje k optimalizaci statického návrhu našich konstrukcí.

Měření tuhosti nárazníků v laboratoři ČVUT Praha