Nové jeřáby do opravny železničních nákladních vozů

Pro našeho stálého zákazníka jsme dodali další mostové jeřáby, jenž jsou klientem spolehlivě provozovány s již několikaletou zkušeností. Konstrukce těchto jeřábů se vyznačuje poměrně velkým rozpětím, které činí více než 20 m, z tohoto důvodu byl pro most jeřábu použit speciální nosník ypsilonového průřezu, za jejímž vývojem stojí naše firma. Tento typ nosníků umožňuje použití právě u jeřábů s větším rozpětím při současném zachování výsledných provozních charakteristik zařízení, jako je např. vlastní redukce průhybu a kmitání, nižší výška profilu a vyšší únosnost. Jeřáby jsou namontovány na námi dodané dráze celkové délky 73 m usazené přímo na konzolích ocelového skeletu haly. Skelet haly byl navržen s proměnným podélným modulem sloupů, což bylo námi reflektováno i při návrhu různých průřezů nosníků jeřábové dráhy, díky tomu bylo možné optimalizovat i její výslednou cenu.