Jeřáb pro obsluhu lisu

Do firmy Hanon Systems Autopal zabývající se výrobou dílů do automobilového průmyslu, především však chladičů, kondenzátorů a ventilů recirkulace výfukových plynů, jsme dodali dva jeřáby. Prvním je jednonosníkový jeřáb ACS-8t/10,9m, jenž jsme instalovali na stávající dráhu do nástrojárny, využívaný k manipulaci údržby v součinnosti společně s 5 t jeřábem. Stávající jeřáb i dráhu jsme firmě Hanon předali do užívání v průběhu minulého roku. Zajímavostí nového jeřábu 8 t je malá zástavbová výška s ohledem na maximalizaci zdvihu a nízkou podhledovou konstrukci. Montážní technici se museli vypořádat i s náročnou prostorovou instalací jeřábu na dráhu vzhledem k již vysokému stupni zastavění prostoru ostatní technologií a vjezdovými otvory malých rozměrů.

Druhou instalací je dvounosníkový jeřáb s nosností 20 t a rozpětím 13,97 m. Jeřáb pojíždí v 5 m výšce po naší jeřábové dráze v celkové délce 25 m. Jeřábová dráha s převisy je uložena na našich samostatně stojících ocelových sloupech vetknutých do základových patek. Kdy právě založení sloupů bylo jedním z problematických faktorů konstrukce, se kterými jsme se museli v projekční fázi potýkat. Vzhledem k tomu, že geologický průzkum odhalil malou únosnost základové půdy, bylo potřeba navrhnout několik konstrukčních řešení omezujících ohybové momenty v kotvení sloupů. Naše úvahy směřovaly k provedení obousměrně zavětrované konstrukce jeřábové dráhy, nicméně vzhledem k částečnému omezení dispozice v hale zavětrovacími konstrukcemi, se zákazník rozhodl pro uložení sloupů na základových patkách opřených do plovoucích mikropilot v maximální hloubce až 10 m. Jeřáb je využíván k manipulaci s lisovacími formami a hliníkovými svitky, pro umožnění této manipulace bylo potřeba jeřáb vybavit speciální traverzou rovněž naší konstrukce. Díky jejímu provedení je možné zprostředkovat přemístění širokého spektra forem různých tvarů a hmotností, doplňkovou funkcí traverzy je i otáčení forem s důrazem na bezpečnost pro obsluhu. Ačkoli je toto řešení plně dostačující v mnoha ohledech, v současné době se zákazníkem pracujeme na budoucí dodávce obracečky forem a svitků, pevně instalované v hale pro ještě vyšší zefektivnění výroby. K přispění bezpečnosti provozu v hale a eliminaci kolizí je jeřáb vybaven i vysoce sofistikovaným systémem automatického řízení, založeného na aktuální poloze jeřábu vůči ostatním strojům a dalším konstrukcím ve výrobě. Řešení spočívá v omezení rychlostí pojezdů a zdvihu či úplným vyblokovaním vjezdu do určité zóny v závislosti na jisté výšce háku a jeho zatížení, tj. popřípadě včetně manipulačního prostředku a břemene. Ku příkladu se jedná o omezené fungování v prostoru pohybu nad lisovacím zařízením či v prostoru pohybu pracovníků ohraničeného bezpečnostním oplocením. Stupeň bezpečnosti je dále navýšen o opatření zabraňující nechtěnému vstupu osob do výrobní haly při práci s jeřábem. Ve vstupech do manipulačního prostoru jeřábu jsou osazeny majáky, signalizující používání jeřábu jako výstraha pro ostatní pracovníky, a také několik optických čidel, hlídajících již případný vstup těchto osob. Vkročením do prostoru čidel je tak obsluze jeřábu signalizován jinak nevědomý vstup osob vypnutím veškerých funkcí jeřábu.

Dvounosníkový jeřáb

Jednonosníkový jeřáb